Program

Slovenská rádiologická spoločnosť – sekcia neurorádiológie

Vás pozýva na online webinár

Neurorádiologický deň 

Termín: štvrtok 8. apríl 2021,  od 16:00 hod.

Téma:  Cievne malformácie CNS pomaloprietokové (kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia) - diagnostika a liečba.

Podujatie je zaradené do sústavného medicínskeho vzdelávania.
Za sledovanie live streamu Vám budú pridelené 2 kredity.
Podmienkou pridelenia kreditov je registrácia a sledovanie prenosu v plnom rozsahu. 
Záznam z Live streamu bude na stránke umiestnený 2 mesiace.

Odborný garant: MUDr. Michaela Jezberová

        PROGRAM

 1. Anatómia, variácie a patológie mozgových žíl a splavov. - 20 min
  MUDr. Petra Klepancová, MUDr. Jana Moczová, PhD., MUDr. Lívia Tallová
  I. RDK LFUK,SZU a UNB Kramáre Bratislava;
  MUDr. Michaela Jezberová, Dr. Magnet Kramáre, Bratislava        
 2. MR diagnostika pomaloprietokových cievnych malformácií CNS - 20 min   
  Kavernóm, DVA, kapilárna teleangiektázia.
  MUDr. Michaela Jezberová, Dr. Magnet Kramáre Bratislava
 3. Kavernóm v CT obraze. - 15 min
  MUDr. Ľubomír Melicherčík, I. RDK LFUK, SZU a UNB Kramáre, Dr. Magnet Kramáre Bratislava
 4. Vaskulárne mozgové malformácie a význam DSA. - 15 min
  MUDr. M. Mižičková PhD., MUDr. M. Malík PhD., Rádiologická klinika LFUK, SZU a UNB, Nemocnica Staré Mesto, Bratislava                                               
 5. Kavernómy mozgu, operačný prístup, predoperačné plánovanie. - 30 min
  Prof. MUDr. Juraj Šteňo, DrSc., Neurochirurgická klinika LFUK, SZU a UNB Kramáre, Bratislava
 6. Kavernómy miechy a mikrochirurgická liečba. - 15 min
  MUDr. Ján Kozák, MUDr. Jozef Šurkala, Neurochirurgická klinika LFUK, SZU a UNB Kramáre, Bratislava
 7. Využitie sekvencie SWI v diferenciálnej diagnostike patológii mozgu - 15 min
  MUDr. Michaela Jezberová, Dr. Magnet Kramáre Bratislava